• Contactgegevens.

CreativeWebCrew

Luc De Cnuydt – zaakvoerder
Landweg 83
9800 Deinze

Gsm: 0479/41.67.30
Email: info@creativewebcrew.be

Ondernemingsnummer: BE 0832 290 385
BNP PARIBAS FORTIS 001-6307184-29 – BIC GEBABEBB – IBAN BE26 0016 3071 8429
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden.

  • Intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CreativeWebCrew of rechthoudende derden.

  • Beperking van aansprakelijkheid.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tevens levert CreativeWebCrew grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CreativeWebCrew de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren

Alle inhoud op deze site inclusief links kan ten allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CreativeWebCrew geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CreativeWebCrew kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van die links impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan.
CreativeWebCrew verklaart uitdrukkelijk dat zijn geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van de websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Ingeval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.